Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 


Incepand cu data intrării in vigoare a Legii nr. 168/2013, respectiv 01.06.2013 o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizează venituri , altele decat cele obţinute din activităţi in domeniul bancar, activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital (cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii), precum şi din activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;

b) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;

c) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale;

d)nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Regula generală prevede ca persoana juridică romană nou-infiinţată, este obligată să plătească impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal. Prin excepţie, incepand cu data intrării in vigoare a Legii nr. 168/2013, persoana juridică romană nou – infiinţată, care :

a) la data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare activităţi in domeniul bancar, activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital (cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii), precum şi activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului, este plătitoare de impozit pe profit ;

b) la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să plătească impozit pe profit. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data inregistrării, pentru intreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice. In cazul in care această condiţie nu este respectată, persoana juridică plăteşte impozit pe venitul microintreprinderilor, incepand cu anul fiscal următor celui in care capitalul social este redus sub valoarea reprezentand echivalentul in lei al sumei de 25.0000 euro de la data inregistrării, dacă sunt indeplinite condiţiile de plătitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Oferim consultanta si consiliere initiala, intocmire si redactare acte, asistare si reprezentare in fata Oficiului Registrului Comertului/instantelor din Romania/Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Contactati-ne acum la ................ pentru o oferta personalizata.

Va vom ajuta cu indeplinirea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru a fi in legalitate!