Acte necesare:

- copii CI asociati

- actul constitutiv

- CUI original

- Certificat constatator - original (cele scurte)

- Contract inchiriere / comodat - pentru nou sediu sau actele de proprietate + copii CI proprietari pentru sediul nou.