- copii CI asociati

- actul constitutiv

- CUI - original

- Certificat constatator - original (cele scurte)

- Contract inchiriere/comodat - pentru noul sediu (daca exista) sau actele de proprietate + copii CI proprietari pentru sediul nou.

- Variante denumire (sau rezervarea)